Kurye Şirketi Nasıl Kurulur?

Kurye Şirketi Nasıl Kurulur

Kurye Şirketi Nasıl Kurulur? Küçük ölçekli bir kurye şirketi açmak basit gibi görünse de işin gerçeği böyle değildir. Kurye şirketinin ufak çaplı olmasına karşılık olarak yapılan hizmetin iyi olması müşteri sahasının genişlemesini sağlamaktadır. Bu alanda başarı yakalandığında şirket sahibi istediği ve hedeflediği konuma ulaşabilmektedir. Fakat küçük ölçekli bir kurye şirketin yanı sıra orta ölçekli bir kurye şirketi de kurulabilmektedir. Kurye şirketi kuracak kişi her ne olursa olsun yaptığı işi küçümsememelidir. Kurye işinde en önemli nokta günübirlik ve acil teslimattır. Her iki konu da başarılı bir şekilde tamamlandığı zaman büyümenin önü açılmaktadır. Bu kapsamda gerekli prosedürler sağlandığı takdirde kurye şirketi kurmanın önünde bir engel bulunmamaktadır.

Esnaf Kurye Şahıs Şirketi Kurabilir Mi?

Kuryeler günümüzde şahıs şirketi kurabilmektedir. Bu durumda izlenmesi gereken adımların eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Böyle bir girişimde bulunması düşüncesi olan kuryelerin öncelikli olarak mali müşavir aracılığıyla gerekli belgeleri hazırlaması ve vergi dairesine başvuru yapması gerekmektedir. Şirket kuruluşu ve denetim süreci tamamlandıktan sonra şahıs şirketi kurulmakta ve vergi levhası alınmaktadır. Bu noktada kuryenin kendisine özel bir şahıs şirketi olacağı için ne kadar çalıştığının yasal düzenlemesi ya da takibinin yapılması mümkün olmamaktadır. Bir esnaf kuryenin şahıs şirketi kurabilmesi için hazırlaması gereken evrakların listesi ise şu şekildedir:

  • TC kimlik kartının ön ve arka yüzünün fotokopisi,
  • Kurye taşımacılık hizmet sözleşmesinin belgesi,
  • Kurye hizmeti gerçekleştirecek olan aracın ruhsat belgesi,
  • Aracın kuryeye ait olması durumunda araç faturası,
  • Aracın kuryeye ait olmaması durumunda aracın kira sözleşmesi belgesi,
  • Kurye ikinci el araç kullanacağı takdirde aracın noter satış sözleşmesi belgesi,
  • Noter tasdikli beyannamesi.

Sıralanan tüm evrakların hazırlanmasının ardından şahıs şirketi kurmak için mali müşavir aracılığıyla gerekli başvuru yapılabilmektedir.

Türkiye’de Esnaf Kuryelik Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kurye Şirketi Nasıl Kurulur? Esnaf kuryelerin Türkiye’de şahıs şirketi açmadan önce bilmesi gereken detaylar şu şekildedir:

Vergi levhası alındıktan sonra normal şartlar altında e-arşiv fatura mükellefi olunmaktadır. Bu kapsamda isteğe bağlı bir şekilde e-fatura başvurusu yapılabilmektedir.

Trendyol Go, Yemek Sepeti, Getir, Banabi ve Hepsi Jet gibi firmaların esnaf kuryelere özel olarak hazırlamış olduğu farklı çalışma şartları bulunmaktadır.

Firmaların esnaf kuryeler için aramış olduğu bazı temel özellikler vardır. Her şeyden önce Bu temel özellikler ise; kuryenin 18 yaşından büyük olması, bir motor sahibi olunması, motor sahibi olunmadığı takdirde motor kiralanması (bazı firmalar çalışılacak motoru kendi verebilmektedir), adli sicil kaydının temiz olması ve bir şahıs şirketine sahip olunması şeklindedir.

Bir yanıt yazın