Ankara Mali Müşavir

Ankara Mali Müşavir

Ankara mali müşavir; tüzel ya da gerçek kurum ya da kişilerin hesap bilgilerini düzenlemekle yükümlüdür. Mali müşavir bu hesap bilgilerinin analizini, varlık, borç ve sermaye hesaplarının giriş işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Ankara Mali Müşavir Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Ankara mali müşavir; hesapların denetimini yapmak, mali danışmanlık işlemlerini sağlamak ve hesap yönetimini üstlenmekle yükümlüdür. Bunlar için özel müşteriler ya da şirketler tarafından istihdam edilen mali müşavirin sorumlulukları ile ilgili detaylar şu şekildedir:

Hesap bilgilerini toparlayıp analiz ederek tüm mali tutarsızlıkları düzeltmek,

Yürürlükte yer alan mevzuatlara göre vergi planlama hizmetini sunmak,

Vergi iade işlemleri için gerekli belgeleri hazırlamak,

Muhasebe defteri tutmak,

Bordroların yönetim işlemini gerçekleştirmek,

Gelir ve giderleri düzenli bir şekilde kontrol etmek,

Bütçe, iş planı, rapor ve finansal tabloların derlemesini yapmak ve daha sonrasında bu belgeleri sunmak,

Finansal bilgileri gizli tutmak ve böylelikle müşteri güvenini kazanmaktır,

Hesap ve iş planlarının analiz işlemini gerçekleştirmek,

İç kontrollerin takibini sağlayarak finansal güvenliği korumak,

Mali kayıtların yönetmelik ve yasalara uygun olmasını sağlamak.

Mali Müşavirde Aranması Gereken Özellikler Nelerdir?

Ankara mali müşavirlik meslek çerçevesini belirleyen ilgili bir yönetmelik bulunmaktadır. Bu yönetmelikte meslek profesyonellerinin nitelikleri; güvenilirlik, tarafsızlık, sır saklama, sorumluluk, bağımsızlık ve güvenilirlik şeklinde belirtilmektedir. Ankara mali müşavirin sahip olması gereken diğer nitelikler ise şu şekildedir:

Finansal kararların sonuçlarını en doğru şekilde analiz ederek öngörmek,

Planlanan iş teslim tarihine en uygun çalışma programı belirlemek,

Matematiksel düşünme yönünün gelişmiş olması,

Öz disipline sahip olmak,

Ekip çalışmalarına yatkınlık göstermek.

Bir yanıt yazın