Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim Şirket Nasıl Kurulur

Anonim Şirket Nasıl Kurulur? A.Ş. 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda bulunan 269’uncu maddeye göre sermayesi paylara bölünen, unvana sahip olan ve borçlarından sadece mal varlığı dolayısıyla mesuliyeti olan şirket türüdür. Bir anonim şirket kanunlara aykırı olmayan her amaç için kurulabilmektedir. Anonim şirketin halka açılabilmekte ve genel olarak limited şirketlerden daha büyük ölçekli işleri hayata geçirmek amacıyla kurulmaktadır. Şirket türleri arasında yer alan anonim şirketin kısaltması ise AŞ şeklindedir.

  • Anonim şirket kuruluşu limited şirkete göre daha karmaşık ve yasal olarak daha zorlayıcıdır. Anonim şirketin kuruluşu ile ilgili detaylar şu şekildedir:
  • İlk olarak ticaret ünvanının seçilmesi gerekmektedir.
  • Ticaret unvanı seçildikten sonra şirkette imza yetkisi olacak kişilerin imzaları noterde tasdik ettirilmelidir.
  • Sermayenin 10.000’de dördünün Rekabet Kurumu hesabına yatırılması gerekmektedir.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur? Esas sözleşmesinin üç nüsha halinde şirketin faaliyet gösterecek bölgede yer almakta olan yetkili ticaret sicil memurluğuna onaylatılmalıdır. Ardından noter tasdikli imza beyannamesinin teslim edilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için 15 gün süre tanınmaktadır.

  • Türk Ticaret Kanunu’nun 300. maddesine göre hazırlanan kayıt beyannamesinin ticaret sicil memurluğuna iletilmesi gerekmektedir.
  • Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29. maddesine göre hazırlanan taahhütnamenin ticaret sicil memurluğuna iletilmesi gerekmektedir.
  • Kurucular gerçek kişiler olduğunda onaylı nüfus cüzdanı fotokopilerinin ve ikametgâh belgelerinin ticaret sicil memurluğuna iletilmesi gerekmektedir.
  • Sosyal güvenlik kaydı ve vergi için şirket kuruluş dilekçesi formunun ticaret sicil memurluğuna iletilmesi gerekmektedir.
  • İşletmenin açılacağı bölgede yetkili ticaret odasına ya da ticaret ve sanayi odasına kayıt yaptırılması gerekmektedir.
  • İşletmenin ticaret unvanının tescilini gösteren ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması sağlanmalıdır.

Anonim Şirket Kaç Kişi İle Kurulur?

Anonim şirket geçmişte en az 5 kişi ile kurulabilmekteydi. Ancak yeni güncellemeler dâhilinde anonim şirketin tek bir tüzel ya da gerçek kişi ile kurulabilmektedir. Anonim şirketin kuruluşunun ortak sayısı için ise belirli bir üst sınır belirlenmemiştir.

Bu kapsamda ortak sayısı 500’ün üzerinde olan şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uyması zorunludur. Ayrıca anonim şirketler sorumluluk limited şirketine göre farklılık göstermektedir. Her şeyden önce şirket ortakları şirket borçlarından yalnızca sermayeleri oranında ve şirkete karşı sorumlu olmaktadır.

Bir yanıt yazın